Què fem

L’OES21 s’orienta a l’anàlisi de l’economia social a partir de dos enfocaments i amb una perspectiva de futur:

  • L’anàlisi de l’evolució de l’economia social a partir de les seves dinàmiques pròpies i en resposta als reptes als quals s’afronta. 
  • L’aportació de solucions de l’economia social a aquests grans reptes, tant per a si mateixa com per a altres àmbits econòmics i socials. 

Des d’aquest punt de vista, l’OES21 dedicarà bona part dels seus mitjans a examinar els grans temes de futur que ens interpel·len i per generar respostes des d’aquesta doble perspectiva.