Quin impacte ha tingut la COVID-19 per a les empreses d’Economia Social?

  • La SEE analitza l'impacte de la COVID-19 en les organitzacions d'Economia Social a través d'un qüestionari a nivell europeu

  • El 88'3% de les organitzacions responen haver-se vist fortament afectades per la pandèmia

La Social Economy Europe (SEE) ha realitzat un informe a través d’un qüestionari a nivell europeu per analitzar l’impacte de la COVID-19 en les organitzacions d’Economia Social.

Entre algunes de les conclusions destaquen:

  • El 88’3% de les organitzacions declaren haver-se vist molt afectades per la pandèmia.
  • Només el 43’5% d’elles confien estar completament recuperades en els propers mesos
  • Més del 30% de les organitzacions han hagut de realitzar mesures d’atur temporal i un 18% han suspés o reduit activitats
  • Les organitzacions recomanen als països plans d’ajudes en termes d’atur temporal, ajudes particulars per al sector i posicionar l’Economia Social en el centre de la recuperació econòmica.

L’estudi també inclou petites conclusions particulars de cada país.

Per més informació:

https://www.socialeconomy.eu.org/wp-content/uploads/2020/06/SEE-Report-The-impact-of-COVID-19-on-Social-Economy.pdf


 


   

Promou


Impulsat


   

Amb el finançament de


This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy