Mondragón insisteix en la necessitat de les cooperatives d’adaptar-se permanentment a les transformacions globals actuals.

  • Negocis, productes, serveis, l'organització i, fins i tot, les persones s'hauran de saber adaptar

  • La intercooperació, dins i fora l'empresa i amb objectius socials i empresarials

El congrés de la Corporació Mondragón de l’any 2019 va servir per mostrar les bases del futur pròxim del grup així com identificar quines són les necessitats actuals de l’Economia Social, en general, i les cooperatives en particular per fer front als reptes actuals.

En paraules del president del Consell General, Íñigo Ucín mostrava la necessitat de les cooperatives d’adaptar-se permanentment a les transformacions mundials actuals. En aquest sentit, destacava que negocis, productes, serveis, l’organització i fins i tot nosaltres les persones hem de saber-nos adaptar. I com fer-ho? Segons paraules textuals d’Iñigo Ucín:

“ser més cooperatius i  ser més competitius ja que tenim clar que si som més cooperatius serem més competitius”.

En aquest sentit, el president del Consell General de Mondragón també donava el que considera una altra clau per al futur del sector com és la intercooperació, que considera imprescindible tan dins de l’empresa com fora i tan amb objectius empresarials com socials.

Per més informació:

http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4260


etiqueta 2, etiqueta 5, etiqueta 6, etiqueta 8

 


   

Promou


Impulsat


   

Amb el finançament de


This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy