L’emprenedoria social va a l’alça

  • Les idees de negoci que intenten combinar rendibilitat amb un benefici social i/o ambiental creixen

  • Barcelona va estrenar el novembre passat una incubadora especialitzada en economia social i solidària

La cooperativa de La Fageda és el típic exemple per explicar els projectes empresarials que intenten combinar l’èxit econòmic amb el benefici social.

En els darrers anys però, l’emprenedoria social va a l’alça i els projectes que busquen la rendibilitat econòmica juntament amb un bon impacte amb el seu entorn són cada vegada més presents.

Només en els últims dos anys, s’ha doblat el percentatge d’empreses ateses per Barcelona Activa amb aquest perfil, del 4 al 8%.

Per aquest motiu, al mes de novembre Barcelona Activa va estrenar la InnoBAdora, una incubadora especialitzada en economia social i solidària, situada al nou Centre per a la Innovació Socioeconòmica de Barcelona, InnoBA.

Actualment, la InnoBAdora acull 15 projectes empresarials amb vocació social i preveu poder-ne acollir fins a 20.

Per més informació:


 


   

Promou


Impulsat


   

Amb el finançament de


This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy