L’emprenedor busca cada vegada més impacte social

  • A més de vendre productes, moltes noves empreses volen millorar l'entorn on treballen

  • El repte i la major dificultat és combinar i sobreviure amb aquesta doble aposta

Un article d’investigació d’El Punt Avui mostra el creixement de noves empreses que més enllà de vendre productes busquen tenir un impacte social a l’entorn on treballen.

En aquest sentit, per exemple, les dades demosten que en els últims tres anys les start-ups d’economia circular han augmentat un 250% a Catalunya.

D’altra banda, un seguit d’experts expliquen la tendència a l’alça entre els joves emprenedors de buscar millorar l’entorn i la societat on es desenvolupa el projecte més enllà d’aconseguir vendre un producte.

En aquest sentit, es considera que hi ha cada vegada una sensibilitat major amb els reptes a què ens enfrotem com a societat com per exemple: la digitalització, la sostenibilitat, la concentració de persones a la ciutat o l’envelliment de la població.

Per més informació:


 


   

Promou


Impulsat


   

Amb el finançament de


This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy