El panoràmic analitza l’impacte de la COVID-19 en l’associacionisme català

  • El panoràmic avança els resultats de l'informe sobre l'impacte de la pandèmia per al teixit associatiu català

  • El document no només analitza l'afectació de la situació per al sector sinó que presenta algunes oportunitats que se'n poden derivar

El panoràmic ha presentat un avançament de resultats que es presenta com un dels primers documents que analitzen les possibles conseqüències que la pandèmia pot tenir per al teixit associatiu català.

En primer lloc, l’estudi presenta algunes de les afectacions que pot tenir la COVID-19 per a les associacions catalanes com per exemple les noves normatives per a la realització d’ctivitats i les alteracions en les fonts de finançament.

D’altra banda, l’informe també analitza possibles oportunitats que se’n deriven així com les actuacions que algunes d’aquestes organitzacions han generat com la resiliència, la resposta de les entitats de segon nivell i la importància de la base.

Si voleu conéixer de primera mà altres conclusions que mostra l’estudi, podeu consultar-les en l’enllaç següent:

http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/EntitatsEnTempsDeCovid19_ElPanora%CC%80mic.pdf


 


   

Promou


Impulsat


   

Amb el finançament de


This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy