El cooperativisme com a model per projectes culturals

  • El model cooperatiu com a antídot a la precarietat del sector cultural

  • Exemples com els de Txarango, Versemblant i Cultura21 ho corroboren

El cooperativisme s’ha mostrat en els últims anys com un model de rellevança per a dur a terme projectes culturals. Les raons són diverses i poden anar des de motius ideològics a simplement jurídics però la majoria es resumeixen en el fet de protegir-se en un sector inestable e insegur.

Reptes com l’absència de drets i protección social , la vulnerabilitat davant grans empresaris i institucions o la discontinuïtat són alguns dels problemas que pateixen els treballsdors culturals. En aquest món dinàmic, canviant però en molts moments precari, molts projectes han trobat el seu paraigües en el model coopeatiu.

Un reportatge de Nació Digital mostra projectes cooperatius com els de Txarango, Versemblant i Cultura21 per fer front als reptes del sector cultural sense oblidar aquells pioners ja consolidats com poden ser Abacus o el grup SOM.

Per més informació:

https://www.naciodigital.cat/noticia/186872/quan/cooperativisme/es/antidot/precarietat/sector/cultural


 


   

Promou


Impulsat


   

Amb el finançament de


This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy