Avís Legal

El lloc web i el domini http://www.OES21.CAT corresponen al Observatori de l’Economia Social segle XXI, S.C.C.L. (d’ara endavant, OES21), amb CIF: F67266056 i domicili social al carrer dels Tallers 77, 1er de Barcelona (CP 08001), adreça electrònica info@oes21.cat, inscrita en el full 15.111, assentament 1 del Llibre d’Inscripcions de Societats Cooperatives.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a OES21 o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. OES21 presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. OES21 autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici de la web. OES21 es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.oes21.cat.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que OES2 actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això OES21 manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a OES21 fins a la contractació expressa d’una comanda.

OES21 es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

OES21 no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.